فرماندارميبد :

برگزاري نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك فرصت خوبي براي معرفي ميبد 7هزارساله


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندارميبد درنشست هماهنگي برگزاري ششمين نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك ، بر برگزاري نمايشگاه نظام مند وبي حاشيه تاكيد كرد وافزود: برگزاري اين نمايشگاه ، فرصت خوبي براي معرفي شهرستان ميبد بعنوان شهري با قدمت 7 هزار ساله است .
فرماندارميبد :


رجايي تصريح كرد : اين نمايشگاه علاوه برافزايش رونق اقتصادي دراستان و شهرستان ، موجب افزايش حضور گردشگران وكمك به خروج صنعت سفال و زيلو ازركود مي شود .
وي تاكيد كرد : همه دستگاها موظفند تمام تلاش خود را دربرگزاري نمايشگاه توام با خوشنامي درميبد به كاربگيرند.
فرماندارميبد درادامه بيست وپنجم آذرروزپژوهش و بيست وهفتم آذرهفته وحدت حوزه ودانشگاه را گرامي داشت وافزود: پژوهش وسيله خوبي براي رشد وتعالي جامعه درابعاد مختلف است وانتظارمي رود صنعت ما با ورود به مقوله تحقيق وپژوهش ، ازاين فرصت طلايي بهره ببرد.
دبيربرگزاري ششمين نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك ميبد هم  با اشاره به دستاوردهاي نمايشگاه سال هاي گذشته گفت : درپنجمين دوره نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك ميبد بيش از800 ميليارد ريال قرارداد همكاري با شركت ها بسته شد ورونق اقتصادي خوبي درسطح استان وشهرستان بوجود آورد .

ششمين نمايشگاه بين المللي كاشي وسراميك ميبد قراراست دراسفند ماه به مدت 4 روزدرسالن هاي چند منظوره شركت مي سان برگزارشود.

آدرس کوتاه :