برگزاري نخستين جشنواره اوقات فراغت

برگزاري نخستين جشنواره اوقات فراغت


جشنواره اوقات فراغت با هدف شناسايي و معرفي الگو هاي موفق غني سازي اوقات فراغت جوانان در سطح استان يزد برگزار مي گردد.
برگزاري نخستين جشنواره اوقات فراغت

علاقمندان مي توانند طرحهاي پيشنهادي خود را در محورهاي گردشگري، ورزشي، مهارت آموزي، كتابخواني، مطالعه و پژوهش، فرهنگي هنري، قرآني، اوقات فراغت در محيط مجازي و رسانه، گفتگوي جوانان، اردو هاي جهادي در دو بخش :

1- انديشه ها و نوآوريها
2- فعاليتها و تجربيات موفق 

جهت داوري و تقدير تا پايان آبان ماه سال جاري به سازمان ملي جوانان استان ارسال نمايند .

به طرحهاي برتر جوايز ارزنده اي اعطا خواهد شد.
آدرس کوتاه :