با حضور اعضاي بسيج اداري كارگري شهيد مير باقري فرمانداري ميبد :

برگزاري مراسم تجديد پيمان بسيج كارگري با آرمانهاي امام وشهدا در شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت هفته بسيج كارگري ، مديران عامل ، كارگران كارخانجات شهرك هاي صنعتي ، روئساي ادارات وفرماندهان پايگاههاي بسيج با حضوربر سرمزارمرحوم آيت الله اعرافي (ره) امام جمعه فقيد ميبد و شهداء شهيديه ونثارشاخه گل وعطرافشاني مزارآنها ، با آرمانهاي امام راحل وشهداء تجديد بيعت كردند.
با حضور اعضاي بسيج اداري كارگري شهيد مير باقري فرمانداري ميبد :


اين مراسم به همت پايگاه مقاومت  بسيج اداري كارگري شهيد مير باقري برگزار گرديد .  
آدرس کوتاه :