در اين برنامه موحدي سرپرست آموزش و پرورش ميبد ، غني پور كارشناس ستاد بحران فرمانداري و جمعي از معلمين و دانش آموزان شركت داشتند كه نيروهاي هلال احمر شهرستان ميبد آموزش لازم در جهت چگونگي برخورد با اين حادثه طبيعي را تشريح نمودند .
چگونگي پناه گيري ، كمك به حادثه ديدگان و مجروحان و رساندن خود به منطقه امن از جمله موارد آموزش انجام شده بود .