با حضور فرماندار ميبد :

برگزاري جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : نشست شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد با حضور امام جمعه ميبد ، ‌رجائي فرماندار ميبد ، عبد الحسيني مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و اكثريت اعضا ، در بيت آيت الله اعرافي با دستور كار مشاوره هاي اجتماعي و مذهبي تشكيل شد .
با حضور فرماندار ميبد :


امام جمعه ميبد در اين نشست ، ضمن تقدير از تلاش هاي اعضا در پي گيري مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر ، ‌بر ورود دانشگاهها و مراكز علمي و نهادهاي فرهنگي به معالجه آسيب هاي جامعه تاكيد كرد .
آيت الله اعرافي گفت : چالش هاي فرهنگي شهر نياز به تقويت زيرساخت هاي فكري ، معنوي ، مذهبي ، فرهنگي و علمي دارد كه بايد بر آن توجه داشت .
وي با اشاره به اهميت بحث مشاوره در جامعه تصريح كرد : بايد مشاوره هاي اجتماعي بويژه مشاوره هاي مذهبي و ديني با بهره گيري از اساتيد و سخنوران برجسته در جامعه تقويت شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه بخش زيادي از دانش هاي توليدي جهان غرب كه در مقوله هاي مشاوره به كاربرده مي شود با ديدگاهاي فرهنگي و بوي ما فاصله دارد تاكيد كرد : بايد در كنار اين دانش ها دغدغه تقويت فرهنگ بومي و اسلامي خود را هم داشته باشيم .
امام جمعه ميبد افزود : تعداد دانش آموخته گان روانشناختي و جامعه شناسي در كشور كم نيست و بايد با تشكيل سندي كه در اين راستا و تعامل با حوزه علميه قم ، ديدگاه هاي ديني ، علمي و اسلامي خود را افزايش دهيم .
رئيس جامعه المصطفي العالميه با بيان اينكه حدود ده آسيب كلي در سطح جامعه بيش از ساير آسيب ها مشهود و ملموس است گفت : مسئولين بايد اين آسيب ها را به اتاق فكر برده و راهبردهاي اساسي را در حل اين آفت ها پيدا كنند.
آيت الله اعرافي در اين نشست كه اطلس فرهنگي ميبد هم بازنگري شد گفت : اميدواريم بعد از بازنگري كلي و اضافه كردن  مناطق الحاقي و ندوشن به اطلس فرهنگي ، شاهد چاپ و انتشار آن در فروردين ماه سال جاري باشيم .
امام جمعه ميبد در ادامه با بيان اينكه شهرستان ميبد از شهرهاي تاريخي ، فرهنگي  و داراي ميراث ذي قيمت آثار تاريخي محسوب ميشود بر حفظ آثار تاريخي تاكيد كرد و افزود: شوراي فرهنگ عمومي مثل گذشته بر اهميت ميراث فرهنگي و آثار تاريخي تاكيد دارد .
آيت الله اعرافي گفت : مشكل اساسي در حفظ و حراست از آثار تاريخي و فرهنگي بيشتر از ناحيه مسئولين سطوح استاني و كشوري است و حمايت ها و پشتيباني ها متناسب با آثار تاريخي و اين گنجينه هاي ذي قيمت نيست .
 

قدردانی از خدمات مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندار ميبد :

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگر از بيانات خود ، از خدمات مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندار ميبد قدرداني كرد و افزود: معاون فرماندار در مسائل عمراني ، زيرساخت هاي فرهنگي و توسعه شهري عنصري فعال و موثر بود و شوراي فرهنگ عمومي ايشان را در مسئله ميراث فرهنگي قاصر نمي داند بلكه در بسياري از موارد هماهنگ و همراه با مسائل ميراث فرهنگي بود.
وي افزود: ايشان همچنان در مسائل زيرساخت هاي شهر حضور خواهند داشت.
آدرس کوتاه :