برگزاري جلسه شوراي اداري

برگزاري جلسه شوراي اداري


جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد ساعت 17 روز جمعه مورخ 29/06/87 با دعوت از استاندار مديران كل استان و استانداري ، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ،امام جمعه ،فرماندار و اعضاي شوراي اداري شهرستان در محل مصلاي بزرگ آيت ا... اعرافي برگزار مي گردد.
برگزاري جلسه شوراي اداري

جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد ساعت 17 روز جمعه مورخ 29/06/87 با دعوت از استاندار مديران كل استان و استانداري ، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ،امام جمعه ،فرماندار و اعضاي شوراي اداري شهرستان در محل مصلاي بزرگ آيت ا... اعرافي برگزار مي گردد.

آدرس کوتاه :