برگزاري جلسه آموزشي کاشت گياهان دارويي در بخشداري ندوشن


...

در اين جلسه به بررسي گياهان دارويي منطقه پرداخته شد، با عنايت به پتانسيل موجود در مراتع بخش ندوشن و براي آشنايي بيشتر اهالي با روشهاي فرآوري و کشت گياهان دارويي، مقرر گرديد دوره هاي آموزشي براي بانوان روستاي صدرآباد برگزار گردد.


آدرس کوتاه :