برنامه هاي سال 1390 بخشداري مركزي ميبد تبيين شد

برنامه هاي سال 1390 بخشداري مركزي ميبد تبيين شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد ، در جلسه اي كه با حضور سرپرست بخشداري مركزي ميبد ، دهياران و كارشناسان برگزار شد اهم فعاليتها و برنامه هاي سال 1390 در حوزه بخش مطرح شد
برنامه هاي سال 1390 بخشداري مركزي ميبد تبيين شد

سرپرست بخشداري مركزي ميبد  تدوين برنامه پنجساله توسعه بخش مركزي ميبد در قالب سند توسعه راهبردي پنج ساله شهرستان را از مهم ترين برنامه هاي سال جهاد اقتصادي دانست

محمدحسين قاسمي افزود : پيگيري تهيه ، تصويب و بازنگري طرح هادي روستاها، توجه بيشتر به احداث پارك و فضاي سبز، تهيه طرح جهت روستاهاي فاقد دهياري ، ساماندهي طرح جمع آوري زباله سطح روستاها، تجهيز دهياريها به اينترنت، فاكس و دوربين عكاسي و توجه بيشتر به روستاها و آباديهاي فاقد دهياري را از مهمترين برنامه هاي بخشداري مطرح نمودند
قاسمي در ادامه خاطرنشان نمود كه در مبحث طرح ساماندهي حمل و نقل روستايي ، احداث پايانه هاي غيرمتمركز و توانمندي شركت تعاوني دهياريها در زمينه هاي توليدي و اشتغال زايي نيز از جمله برنامه هاي است كه با توجه به سياستهاي كلي دولت خدمتگزارمي توان فعاليتهاي خوبي در اين زمينه صورت گيرد
سرپرست بخشداري مركزي ميبد در پايان اظهار اميدواري نمود كه با همكاري و هماهنگي شوراهاي اسلامي ، دهياران و ديگر مسئولين شهرستان و استان بتوانيم در راستاي خدمت رساني هرچه بهتربه روستائيان عزيز گامهاي بلندي را برداريم

گفتني است بخش مركزي ميبد داراي 9 روستاي داراي دهياري و تعداد 23 روستا و آبادي فاقد دهياري مي باشد كه جمعيتي بالغ بر 16000 نفر را در خود جاي داده است كه روستاهاي بفروئيه ، حسن آباد ، مزرعه بيده ، مزرعه كلانتر ، ركن آباد و مهرآباد به عنوان روستاي هدف گردشگري و روستاي محمد آباد به عنوان منطقه ويژه گردشگري مصوب مي باشد

آدرس کوتاه :