برنامه هاي بسيج واهداف آن در سي امين سال تشكيل بسيج يررسي شد.

برنامه هاي بسيج واهداف آن در سي امين سال تشكيل بسيج يررسي شد.


با حضور فرماندار،فرماندهي سپاه ، فرماندهي حوزه ادارات ،مسئولين ادارات و پايگاههاي بسيج نشستي برگزار گرديد .
برنامه هاي بسيج واهداف آن در سي امين سال تشكيل بسيج يررسي شد.
فرماندار در رابطه با سي امين سال تشكيل بسيج وبزرگداشت اين هفته بياناتي را ايراد نمودندوانسجام بسيجيان در مواقع حساس را خواستار شدند. محمدرضا رجائي افزود لازم است برنامه هاي بسيج بااستفاده از سخنرانان برجسته سياسي پر محتوا تر شود وي در ادامه حضور گسترده بسيجيان در عرصه هاي مختلف را ستوده ،درايت معمار كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) نسبت به تشكيل بسيج مستضعفين را مورد ستايش قرار داده واز بسيجيان خواست تا در برنامه هاي هفته بسيج حضور فعالي داشته باشند ونسبت به مسائل اخير انتخابات تيز بينانه عمل كنندودخالت بيگانگان ودستهاي پنهان تفكر هاي غربي را در اين ماجراها كه براندازي نظام وولايت فقيه را نشانه رفته اند متذكر شد وي در پايان از پايگاهها خواست گزارش عملكرد شان را در هفته بسيج ارائه نمايند و در ادامه فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان بياناتي  در مورد روزشمار هفته بسيج وبزرگداشت آن ايرا نمودند. سرهنگ پاسدار فتحعلي زارع نسبت به هوشياري بسيجيان در رابطه با تهديدات نرم كه از طرف استكبار جهاني طراحي وبرنامه ريزي شده است وتوسط بعضي از فريب خوردگان داخلي در شرف پياده نمودن است هشدار دادند.وي خواستار حضور آگاهانه و پرشور بسيجيان در عرصه هاي مختلف اعم از فرهنگي ، سياسي واجتماعي شدند.
آدرس کوتاه :