برنامه ريزي دوره آموزش عمومي وتخصصي انتخابات درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضوررئيس ستاد انتخابات ، دبير، مسئولين كميته هاي ستاد انتخابات واعضاي كميته آموزش ستاد انتخابات شهرستان ميبد درخصوص برگزاري دوره آموزش عوامل اجرايي شعب اخذراي به صورت عمومي وتخصصي برنامه ريزي شد

محمدحسين قاسمي بخشدارمركزي ورئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد دراين جلسه برضرورت آشنايي اعضاي شعب ثبت نام واخذ راي ودست اندركاران برگزاري نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با آموزش هاي عمومي وتخصصي تاكيد كرد

گفتني است اين دوره ها ازتاريخ 2اسفندماه شروع مي شود
آدرس کوتاه :