معاون فرماندارميبد

برساماندهي مساجد ازحيث بهداشتي ، فني وعمراني و مديريت انساني تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درجلسه ساماندهي مساجد با اشاره به وجود بيش از200 مسجد درسطح شهرستان ميبد برساماندهي مساجد ازحيث بهداشتي ، فني وعمراني و مديريت انساني تاكيد كرد
معاون فرماندارميبد

معاون فرماندارميبد افزود: ازآنجا كه مساجد ، پايگاههاي مردمي و ديني هستند و جمع كثيري ازمردم براي انجام فرايض نمازوعبادات واحكام شرعي درآن حضورمي يابند ؛ تضمين امنيت وآسايش براي مردم درمساجد را ضروري دانست

دراين جلسه مقررشد : سه كارگروه فني وعمراني ، بهداشتي وايمني تشكيل و مسائل را با جديت درمساجد پي گيري كنند

آدرس کوتاه :