بررسی مسائل و مشکلات صدرآباد ندوشن


فرماندارمیبد با حضور در روستای صدرآباد ندوشن و بازدید میدانی و سپس جلسه با بخشدار و اعضای شورا و دهیار مسائل و مشکلات این روستا را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، برق‌رسانی به شهرک امام حسین (ع)، سالن ورزشی و چمن مصنوعی، روشنایی ورودی ولوله گذاری آب کشاورزی از عمده مشکلاتی بود که در این بازدید موردبحث قرار گرفت.

حسین فلاح گفت: یکی از مشکلات برق‌رسانی به شهرک امام حسین (ع) بود که قرار شد با همکاری اداره برق و شورا و دهیاری، ترانس موجود تقویت و برق‌رسانی انجام شود.

فلاح افزود: آب‌رسانی به شهرک مسکونی هم یکی دیگر از خواسته‌های روستائیان بود که مقرر شد با همکاری شرکت آّبفار و فرمانداری این پروژه هم به سرانجام برسد.

فرماندارمیبد بر اجرای روشنایی ورودی صدرآباد با همکاری شورا و دهیار و اداره برق و فرمانداری تأکید کرد و گفت: برق‌رسانی به سالن ورزشی و زمین چمن هم لازم است که با کمک اداره برق انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به آب‌رسانی کشاورزی هم گفت: آب‌رسانی تحت‌فشار به حدود 50 هکتار از زمین‌های کشاورزی صدرآباد طبق وعده‌ای که مدیرکل جهاد کشاورزی داده‌اند قراراست با همکاری مردم به‌زودی آغاز شود.

فرماندارمیبد گفت: هر پنج‌شنبه یک روستا از برنامه‌های جدیدی در فرمانداری است و قرار است هر پنج‌شنبه به یکی از روستاهای میبد سربزنیم و با حضور شورا و دهیار و بخشداران، نیازهای آن روستا را برآورده کنیم.


آدرس کوتاه :