بررسی مسائل ومشکلات ستاد حوزه های انتخابات شهرستان میبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه ای با حضوردشتی معاون سياسي امنيتي ورئیس ستاد انتخابات استان، تقوایی جانشین ستاد انتخابات ، ناطق مدیرکل امورمالی ، سالاری دبیرستاد انتخابات ، قائم محمدی مدیركل روابط عمومی استانداری و فرماندارواعضای هیئت های اجرایی شهرستان میبد مسائل و مشکلات احتمالی حوزه های انتخابی شهرستان میبد بررسی شد

دشتی رئیس ستاد انتخابات استان دراین جلسه حماسه ماندگاروغرورآفرین نهم دی ماه 88 را گرامی داشت وافزود : ما امروزدرکانون توجه جهانیان قرارداریم چرا که نظام اسلامی امروزالگویی تمام عیارمذهبی ومردمی را به دولت ها وملت ها ارائه می دهد وازسوی دیگراستکبارجهانی و صهیونیست ها با بغض وعناد به ملت بزرگ ایران ونظام اسلامی نگاه می کنند

دشتی تصریح کرد : یکی ازمقاطعی که استکباربه خیال خود می تواند ازآن بهره ببرد مقطع انتخابات است لذا  به لحاظ سیاسی ، فرهنگی وامنیتی یک رویداد مهمی را درپیش داریم
معاون سياسي امنيتي استاندار تاکید کرد : باید فضایی را برای حضورمردم درانتخابات فراهم کنیم که با آرامش واطمینان درپای صندوق های اخذ رای حضورپیدا کنند
معاون سياسي امنيتي استاندار ،  آموزش ،اشراف برقانون واجرای موبه موی آیئن نامه ها ومقررات  را راس کارمسئولین استان برشمرد وافزود : عمل درمجرای قانون تنها شیوه ایجاد حس اعتماد درمردم درپیشبرد اموربدون تنش خواهد بود وهمه دستگاهها باید بهترین نیروهای انسانی و امکاناتشان را دراختیارستاد انتخابات قراردهند
وی گفت : امیدواریم با برگزاری انتخابات سالم وپرشوروشعور، برگ زرین دیگری را درکارنامه انقلاب اسلامی به ثبت برسانیم و موجب رضایت امام راحل ،شهداء باشیم و قدرت مضاعفی را درپاسدای ازنظام اسلامی ازطریق انتخابات درکشورایجاد کنیم
تقوایی جانشین ستاد انتخابات استان هم درادامه با اشاره به اذعان عوامل داخلی وخارجی واستکباربراین که محوروستون خیمه کشوردرانقلاب اسلامی رهبری وولایت فقیه است تاکید کرد : امروز نظام وکشوردراین شرایط حساس بیش ازگذشته به حضورحداکثری مردم نیازدارد
جانشین ستاد انتخابات استان خاطرنشان کرد : البته ملت فهیم ایران با درک عمیقی که ازنظام وولایت دارند هرجا احساس شود که اساس وکلیت نظام که همان باورها واعتقادات دینی واصل ولایت فقیه درخطراست حضورپیدا می کنند همانطورکه درفتنه 88 با حضوربه هنگام ورهبری های  مفام معظم رهبری ازبحران عظیم توانستیم عبورکنیم
وی  درادامه  با اشاره به برخی ازمشکلات درشهرستانهای استان ، برپرهیز ازطرح هرگونه مسائل چالش برانگیزتاکید کرد وافزود : هرگونه بی دقتی درحرف زدن ، مصاحبه ، مکاتبه ویا اقدام عملی ممکن است زمینه چالش ، فضای ناامن و دلسردی مردم برای حضوردرانتخابات را فراهم سازد
تقوایی درادامه جایگاه مجلس درپیشرفت وتوسعه کشوررا خاطرنشان کرد وافزود : مجلس جهت نظام وتوسعه کشوررا درعرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی مشخص می کند بنابراین باید مردم ، آگاهانه و با بصیرت وبدون حساسیت های کاذب ، انتخابی مناسب را رقم بزنند
جانشین ستاد انتخابات استان تاکید کرد : هیئت های اجرایی به منظورصرفه جویی درهزینه ها ، براساس تمرکزجمعیتی ازایجاد شعب اخذ رای بیشترجلوگیری کنند
تقوایی خاطرنشان کرد  : براساس قانون ، وظیفه ای که برهمه دستگاههای اجرایی محول شده است دستگاهها باید تمام ظرفیت و امکانات خود را دراختیارانتخابات قراردهند
جانشین ستاد انتخابات استان افزود : هیئت های اجرایی باید با تعامل افرادی را برای نظارت به صندوق های اخذ رای انتخاب کنند که آموزش دیده ، دلسوز، با انگیزه ومتعهد باشند
وی تاکید کرد : مسئولین باید رضایت مردم و آنچیزی که خواسته به حق مردم است را فراهم کنند وبه مشکلات مردم رسیدگی کنند
محمدرضا رجایی فرماندارمیبد هم ضمن خیرمقدم به مسئولین استان گفت : اززمان اعلام شروع انتخابات ، جریان انتخابات درشهرستان میبد با جدیت دنبال می شود و تمام تمهیدات و تدابیرلازم برای برگزاری انتخابات پرشوروشعوروحضورحداکثری درشهرستان میبد فراهم است
فرماندارمیبد افزود : طبق چارت سازمانی هیئت های مورد نظرشکل گرفته وهیئت های اجرایی ازمیان هیئت امنای شهرستان و اقلیت های دینی مشخص شده است
رجایی همچنین گفت : درجلسه ای با حضوراعضای هیئت های اجرایی ، تعداد شعب اخذ رای درشهرستان میبد مشخص شده است و برای برگزاری انتخابات ، هماهنگی خوبی درشهرستان برقراراست
 
  
  
آدرس کوتاه :