بررسي آلايندگي هاي دشت يزد – ادركان با حضورمديركل محيط زيست استان وفرمانداران شهرستانهاي اردكان وميبد

بررسي آلايندگي هاي دشت يزد – ادركان با حضورمديركل محيط زيست استان وفرمانداران شهرستانهاي اردكان وميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درنشستي كه با حضورمديركل محيط زيست استان وفرمانداران شهرستانهاي اردكان وميبد درشهرستان اردكان برگزارشد ؛ آلايندگي هاي دشت يزد- اردكان بررسي شد
بررسي آلايندگي هاي دشت يزد – ادركان با حضورمديركل محيط زيست استان وفرمانداران شهرستانهاي اردكان وميبد

 جلال وند مديركل محيط زيست استان دراين نشست با اشاره به تصويب منطقه ويژه اقتصادي شهرستان ميبد ، تامين دستگاه اندازه گيري آلودگي هوا ونصب تابلوي نمايش گردريكي ازميادين ميبد براي اندازه گيري آلودگي هوا ازسوي شهرك صنعتي اردكان ومنطقه ويژه اقتصادي ميبد را خواستارشد

 فرماندارميبد هم دراين نشست با اشاره  به توسعه صنعت درمنطقه گفت : سازمان محيط زيست رسالت خطيري درتضمين سلامت افراد جامعه  درمنطقه برعهده دارد و اگرتوسعه صنعت با حوزه هاي سلامت دربخش هاي مختلف متوازن نباشد آلودگي هاي زيست محيطي سلامت منطقه را تهديد مي كند

محمدرضا رجايي با اشاره به مصوبه سفردوم و تاكيد هيئت دولت درسفرسوم بربررسي ميزان آلايندگي دشت يزد – اردكان،  خواستاربررسي آلايندگي دراين منطقه شد وافزود : بايد بررسي آلايندگي اين منطقه دردستوركارقرارگيرد تا منشا آلايندگي وميزان درصد تاثيرگذاري آن درخاك ، آب و هوا مشخص شود

آدرس کوتاه :