بررسي اصلاح دوربرگردان دانشگاه آزاد ميبد درشوراي ترافيك


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه شوراي ترافيك شهرستان ميبد كه با حضورمعاون فرماندارميبد تشكيل شد مشكل تاكسي رانان سازمان حمل ونقل ، اصلاح دوربرگردان دانشگاه آزاد اسلامي ميبد ، عبوركاميون ها ازبلوارمسيرميرشمس الحق و برخورد قاطع با متخلفين راكبان موتورسيكلت افاغنه بررسي شد

دراين جلسه مقررشد : اداره راه وشهرسازي با همكاري شهرداري نسبت به اصلاح دوربرگردان دانشگاه آزاد اسلامي ميبد اقدام نمايند

همچنين دراين جلسه اداره آموزش وپرورش به عنوان دبيرفرهنگ ترافيك انتخاب شد
آدرس کوتاه :