معاون فرماندار ميبد :

برخي مشكلات آينده پيش بيني ، و راه حل ارائه كرده ايم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار بيان داشت : جلسه فرعي شوراي ترافيك تشكيل شد و در اين جلسه آسيبهايي كه پيش بيني مي شود در آينده موجب ترافيك گردد مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
معاون فرماندار ميبد :


مهندس علي رضا فلاح  در خصوص حركت كارونهاي زيارتي كه از شهرستان به سمت اماكن مقدسه اي همچون مكه ، كربلاي معلي ، مشهد و ديگر اماكن مذهبي  انجام مي شود گفت : اين كاروانها  بعضا مشكل ترافيكي را در سطح شهر به وجود مي آورند كه پيشنهاد گرديد مصلي حضرت آيت الله اعرافي (ره) به عنوان پايانه زوار شهرستان ميبد در نظر گرفته شود .
موضوع دومي كه در اين جلسه مطرح گرديد : كاروانهايي كه به مناسبتهاي مختلف در سطح شهر به حركت در مي آيند بويژه در محرم و صفر كه در تصميات گرفته شده مقرر گرديد از رشد بي رويه آنها در شهر جلوگيري به عمل آيد و كاروانهاي موجود ساماندهي و مسيرهاي مشخصي براي آنها در نظر گرفته شود . به نحوي در اين زمينه برنامه ريزي شود كه از حركت موازي آنها جلوگيري به عمل آيد و برنامه هاي آنها در مناسبتهاي خاص و در مسير مشخص انجام شود . سازمان تبليغات متولي اين امر در نظر گرفته شد .
موضوع سوم در مورد نخلهايي كه در جاهاي مختلف رها مي شود در اين زمينه  سازمان تبليغات با ورود به موضوع ،  هياتها را موظف نمايد اين نخلها به داخل مكانهاي مذهبي كه متعلق به اين گونه نمادها هست  منتقل شود   و همچنين سازمان تبليغات در خصوص طاق نصرتهاي خيابانها به هيات مذهبي تذكر بدهد .
فلاح افزود : از ديگر مصوبات اين جلسه اصلاح تابلوهاي راهنمايي شهري است كه در دستور كار قرار گرفت . همچنين مقرر شد در خصوص ترافيك جلسه اي با شوراي مبلغان داشته باشيم تا روحانيت محترم از طريق خطابه موجب رشد فرهنگ ترافيك شوند .
آدرس کوتاه :