بخشدارمركزي ميبد

برتسريع دراجراي پروژه هاي روستايي ورعايت استانداردهاي لازم دركيفي سازي تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، بخشدارمركزي ميبد و مديرعامل شركت تعاوني دهياري هاي شهرستان ميبد ازپروژه هاي بهسازي معابرو ساماندهي فضاي سبزروستاي هدف گردشگري مزرعه كلانتر و زيرسازي وآسفالت خيابان حاجي ميرحسين روستاي بفروئيه بازديد كردند
بخشدارمركزي ميبد

گفتني است براي اجراي پروژه معابروساماندهي فضاي سبز روستاي هدف گردشگري مزرعه كلانتر بالغ بر300 ميليون ريال ازمحل اعتبارات عمراني دهياري هزينه شده است و براي زيرسازي وآسفالت خيابان حاجي ميرحسين روستاي بفروئيه هم 216 ميليون تومان ازاعتبارات سفردوم رياست جمهوري ودفترفني استانداري هزينه شده است

آدرس کوتاه :