فرماندارميبد

براي كمك به افراد تحت پوشش درسرمايه گذاري بخش كشاورزي نگراني نداريم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست كميته امداد امام خميني (ره) درميبد با اشاره به طرح اشتغال زايي افراد تحت پوشش ازطريق طرح توسعه بخش كشاورزي گفت : براي كمك به افراد تحت پوشش درسرمايه گذاري بخش كشاورزي نگراني نداريم واين راهي براي خود كفايي وتوانمندسازي خانواده هاست
فرماندارميبد

رجائي افزود : براي خودكفايي وتوانمندسازي خانواده ها و كمك به افراد تحت پوشش ازطريق سرمايه گذاري دربخش توسعه كشاورزي هيچ محدوديتي وجود ندارد وكميته امداد مي تواند طرح هاي خود را براي جذب اعتبارات دراين بخش ارائه نمايد

رجائي دردامه ضمن قدرداني ازفعاليت هاي كميته امداد درحمايت ازخانواده هاي نيازمند برتدابيرجديد درحمايت ازافراد نيازمند تاكيد كرد
فرماندارميبد افزود : با توجه به اينكه تعداد زيادي ازخانواده ها به خاطرعزت نفس بالا به كميته مراجعه نمي كنند اما واقعا نيازمند هستند ؛ كميته امداد بايد با به كارگيري راهكارهاي مناسب و فضاهاي مجازي افرادي را كه به صورت مستقيم به كميته امداد مراجعه نمي كنند شناسايي و حمايت كنند

فرماندارميبد دربخش ديگرازسخنان خود فاصله طبقاتي ومهاجرت هاي بي رويه را ازمهمترين مشكلات شهرستان ميبد برشمرد و افزود : مهمترين مشكل جامعه امروزتهاجم فرهنگي است كه موجب ناهنجاري هاي اجتماعي نظيراعتياد ، طلاق و فساد اخلاقي مي شود وبايد با نهادينه كردن ارزشهاي ديني واسلامي با اين مشكلات مقابله كرد

آدرس کوتاه :