معاون فرماندارميبد :

بخش خصوصي نقش مهمي در استقبال ازمسافران نوروزي دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معاون فرماندارميبد درنشست بررسي استقبال ازمسافران وگردشگران نوروزي گفت : بخش خصوصي ازجمله غرفه داران و صاحبان نمايشگاهها نقش مهمي دراستقبال ازمسافران وگردشگران داخلي وخارجي دارند .
معاون فرماندارميبد :

 

 
فلاح با اشاره به آثارتاريخي بكرو فرهنگ غني شهرستان ميبد افزود : آثارتاريخي و وفرهنگ غني شهرستان ميبد هر ساله ازسوي هزاران گردشگر داخلي وخارجي علاقه مند مورد بازديد قرارمي گيردكه درجاي خود بي نظيراست .
وي  افزود : درسال گذشته يك ميليون و800 هزارنفرازاماكن تاريخي شهرستان ميبد ازجمله نارين قلعه  قديمي ترين كهندژخشتي جهان ،‌كاروانسراي شاه عباسي ، چاپارخانه ،يخچال و آسياب دوسنگي بازديد كردند كه اميدواريم درنوروزامسال با تلاش نيروهاي خدماتي و گردشگري فضا امكانات ومناسبي را براي گردشگران ومسافران نوروزي درشهرفراهم كنيم .
معاون فرمانداربا بيان اينكه بخش اعظمي ازاماكن تاريخي و گردشگري شهرستان ميبد درروستاها قراردارد تصريح كرد : درمعرفي روستاهاي هدف گردشگري و ابنيه هاي تاريخي روستاها براي مسافران وگردشگران نبايد غافل بود .

وي درادامه ازبخش خصوصي ،‌غرفه داران وصاحبان نمايشگاهها درايام نوروزدراماكن تاريخي وفرهنگي خواست با آذين بندي و نظافت محل استقرارخود ، ازمسافرين نوروزي استقبال وپذيرايي كنند.

آدرس کوتاه :