بخشي از خيابان امام ظرف يك ماه آينده يكطرفه خواهد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه كارگروه اجرايي يكطرفه كردن بخشي از خيابان امام با حضور معاون فرماندار ، رئيس راهنمايي و رانندگي و كليه اعضاي اجرايي شهرداري در دفتر شهردار برگزار شد

در اين جلسه برنامه هاي اجرايي يكطرفه كردن خيابان امام مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد ظرف يك ماه آينده بخشي از اين خيابان به سمت شمال يطرفه شود

كاهش ترافيك عبوري خيابان امام ، استفاده از خيابان هاي موازي و تغيير سفرهاي شهري توسط شهروندان از هدف هاي اصلي اين طرح مي باشد
آدرس کوتاه :