فرماندار ميبد طي بازديد از شهرداري :

با نيروي توانمند ، علاقه مند و خبره شهرداري را بايد تقويت نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد طي بازديد سرزده از شهرداري ميبد اظهار داشت : خوشحاليم كه شهرداري با خصوصيات ويژه در مسند كار قرار گرفته و ايشان انسان متدين ، متخصص و كاربلدي هستند كه مي توانند در اين مجموعه موفق و روند رو به رشدي داشته باشند .
فرماندار ميبد طي بازديد از شهرداري :


وي تصريح كرد : براي موفقيت بيشتر بايد توجه ويژه اي به فرمايشات امام جمعه محترم ، تاكيدات فرمانداري داشته باشيم . 
وي ضمن تقدير از خدمات مسئولين سابق يادآور شد : مديريت ، متكي به منابعي است : انساني ، مادي و اطلاعاتي است مهمترين عامل موفقيت مدير منابع انساني است كه متأسفانه در شهرداري به اين امر توجه كمتري شده . در جهت جذب نيروي جديد و به كارگيري افراد نبايد به سليقه ها و سفارشها توجه كرد بلكه به تخصص و كارايي افراد نگاه ويژه داشت . نيروي توانمند ، علاقه مند و خبره مسلما بدنه شهرداري را تقويت خواهد نمود . 
هدايي شهردار ميبد ضمن خوشحالي از بازديد فرماندار خواستار توجه بيشتر مسئولين به شهرداري و ادامه روند سركشي به اين مجموعه شد .
هدايي در اين بازديد اشاره داشت در حال حاضر براي شهرداري سه معاونت : فني شهرسازي ، اداري مالي ، امور اجرايي و خدمات شهري را پيش بيني نموده و تفويض اختيار نموده ايم تا كارها با سرعت عمل بيشتري انجام شود .

وي راه اندازي مجدد سازمان بهسازي و نوسازي ، تلاش در جهت جذب بودجه ،  ارتقاء درجه شهرداري ، سازمان حمل و نقل شهري ،  آتش نشاني  ، گرفتن مجوز شهرداري ناحيه تاريخي و تشكيل كارگروه فرهنگي  را از جمله اقدامات در دستور كار بيان كرد .

آدرس کوتاه :