با نزول بي سابقه بارش باران رحمت الهي درميبد بسياري ازنقاط شهرميبد دچارآبگرفتگي شد

با نزول بي سابقه بارش باران رحمت الهي درميبد بسياري ازنقاط شهرميبد دچارآبگرفتگي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با نزول بي سابقه بارش باران رحمت الهي درشهرستان ميبد ، بسياري ازنقاط شهرميبد دچارآبگرفتگي شد كه اين امر مسئولين شهرستان را دچارشوكه كرد
با نزول بي سابقه بارش باران رحمت الهي درميبد بسياري ازنقاط شهرميبد دچارآبگرفتگي شد

بارش باران كه ازساعت 24 ديشب درميبد آغازشد تا ساعت 9ونيم بامداد ادامه داشت و به گفته مسئول هواشناسي ميبد تا به حال بيش از16 ميليمتردرميبد باران باريده است وانتظارمي رود اين بارش ها تا روزپنجشنبه ادامه و به بيش از30 ميليمتربرسد

فرماندارميبد درنخستين لحظات صبح امروزبا حضوردرسطح شهرو مشاهده آبگرفتگي سطح معابردرشهرستان و همچنين بازديد ازمسيرهاي سيل درروستاهاي همجواربلافاصله با تشكيل ستاد مديريت بحران خواستارآمادگي بيشترمسئولين درمهارسيل درروستاها و معابرسطح شهرستان شد ودستورات لازم به اعضاي ستاد مديريت بحران شهرستان درجهت جلوگيري ازسيل و آبگرفتگي درشهرستان صادرو با تعدادي ازمسئولين با حضوردرمنطقه وخيابانها مستقيما موضوع را مديريت نمودند

رجايي افزود : همه دستگاهها با تمام امكانات درمهارسيل و آبگرفتگي درروستاهاي كوهستاني و معابرسطح شهرتلاش كنند

آدرس کوتاه :