فرماندار ميبد :

با سواد بودن 98% از جمعيت 10 تا 49 سال استان يزد مايه افتخار است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در اين جلسه ضمن خوشامد گويي به معيني رئيس نهضت سواد آموزي استان با برشمردن ابعاد انقلاب اسلامي آنرا منجي اسلام و ايران دانست و افزود : به بركت جمهوري اسلامي ايران ما زير يوغ استكبار خارج شديم علي رغمي كه هنوز دشمني جنايتكاران بر عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ادامه دارد كه نمونه بارز آن تحريمهاي غرب عليه ملت و دولت ايران اسلامي است .
فرماندار ميبد :


ايشان رسيدن جموري اسلامي از نهمين كشور دنيا در زمينه نانو به هفتمين را از دست آورده هاي علمي نظام و كشور دانست و ادامه : اين نشان دهنده اين است كه استقلال موجب رشد و پيشرفت يك كشور را فراهم مي نمايد بويژه استقلالي كه مبتني بر احكام اسلامي باشد . نظام اسلامي هم زمينه آباداني كشور و رهايي از بردگي و يوغ استثمارگران را فراهم نمود و هم زمينه سعادت و عاقبت به خيري انسانها را فراهم خواهد كرد ، به شرط آنكه درست عمل نمائيم كه در اين صورت هم دنيا را خواهيم داشت هم آخرت .
فرماندار ميبد بيان داشت : در حال حاضر به جائي رسيده ايم كه دنيا بالاجبار براي حل مسائل جهاني بايد براي ايران نقش مهم و ارزنده اي قائل شود . بدون حضور ايران معضلي قابل حل نيست و ايران نقش اساسي در جهان امروز دارد .
رجائي افزود : يكي از دست آوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي نجات از بي سوادي جامعه مي باشد كه مايه غرور همه ماست . بر اساس آمار 98% جمعيت 10 تا  49 سال  استان يزد باسواد هستند كه اين  جاي بسي خرسندي دارد .
آدرس کوتاه :