با حضور معاون فرماندار ميبد جلسه اردوهاي طرح هجرت 3 برگزار شد

با حضور معاون فرماندار ميبد جلسه اردوهاي طرح هجرت 3 برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دراين جلسه كه با حضورمعاون فرماندارميبد ، درفرمانداري برگزار شد ؛ در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن اين طرح بحث و تبادل نظر شد
با حضور معاون فرماندار ميبد جلسه اردوهاي طرح هجرت 3 برگزار شد

محمدرضا هدايي دراين جلسه با بيان اينكه طرح هجرت 3 در سال گذشته در شهرستان به خوبي برگزار شده است ابراز اميدواري كرد امسال نيز با همكاري ادارت اين طرح به نحو شايسته اجرا شود

وي با اشاره به اهميت كار كردن در جامعه افزود : طرح اردوهاي هجرت 3 مي تواند فرهنگ كار كردن در جامعه ار افزايش دهد و دانش آموزان و دانشجويان با كاركرد آشنا شوند
يكه مرد مسئول اجراي طرح در شهرستان نيز با اشاره به اينكه به زودي از متقاضيان شركت در اين اردوها ثبت نام مي شود خواستار معرفي پروژه هاي ادارات جهت اجرا شد
قرائت امور مشتركين آب ، شناسايي مشتركين آب غير مجاز ، بازسازي و رنگ آميزي مدارس ، نقاشي ديوار مدارس ، بازرسي وسايل و لوازم اندازه گيري گاز ، مبارزه با كرم گلوگاه انار ، پاكسازي معابر آب كشاورزي ، مرمت بناي هاي تاريخي ، تعمير و مرمت منازل مددجويان كميته امداد ، جمع آوري صندوقهاي موسسه هاي خيريه ، برگزاري مهارتهاي زندگي و پيشگيري از اعتياد از جمله پروژه هاي بود كه حاضرين در جلسه پيشنهاد دادند
آدرس کوتاه :