فرماندارميبد

با برگزاري انتخابات سالم و راهپيمايي باشكوه مشت محكمي را به دهن دشمنان خواهيم زد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه شوراي اداري شهرستان ميبد كه دربيت آيت الله اعرافي برگزارشد ؛ درآستانه سي وسومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، بيداري اسلامي وجنبش وال استريت را نشات گرفته ازانقلاب اسلامي دانست وافزود : با برگزاري انتخابات سالم و راهپيمايي باشكوه مشت محكمي را به دهن دشمنان خواهيم زد
فرماندارميبد

رجايي درادامه به طراحي واجراي برنامه هاي فرهنگي به منظورتبيين اهداف ، آرمان وشاخص هاي انقلاب اسلامي ، ارائه وتبيين دستاوردهاي انقلاب اسلامي درعرصه هاي مختلف ازطريق مصاحبه با مطبوعات ، ايجاد انگيزه وتهيج دركاركنان به منظورمشاركت مطلوب درتمام برنامه هاي دهه فجر، فضاسازي مناسب وزمينه آذين بندي اماكن عمومي وساختمانهاي ادارات ، بهره گيري ازامكانات وتوانمندي دستگاهها درجهت تقويت مراسم ايام الله دهه فجر، معرفي وتجليل ازخادمان عرصه خدمت ونقش آفرينان درپيروزي انقلاب اسلامي را ازروسا ومديران دستگاههاي اداري خواستارشد

فرماندارميبد همچنين برپي گيري جذب كمي وكيفي اعتبارات ملي واستاني ، اجراي مصوبات سفرهيئت دولت ، برنامه ريزي جهت ارتقاء نظارت برپروژه هاي عمراني شهرستان ، برنامه ريزي براي اجراي مناسب وبه موقع پروژه مسكن مهر، ساماندهي وتسريع درروند توسعه عمراني روستاها وشهر، آماده نمودن طرح هاي مورد نيازبراي جذب اعتبارات خشكسالي وحوادث غيرمترقبه ، حل مشكل اشتغال ، توجه همه دستگاهها به بحث انتخابات به عنوان اولويت اول نظام ، تقويت بيناد فرهنگي معنوي نسل جوان واستحكام نظام خانواده دراين جلسه تاكيد كرد

آدرس کوتاه :