معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد:

باید با توان فعالیت‌ها در حوزه زیلو به نام خوشه زیلو تداوم داشته باشد


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد گفت: با اعتقاد و باوری راسخ خوشه زیلو که یک فعلیت همگانی برای رونق زیلو است در میبد دنبال می‌شود و باید با توان فعالیت‌ها در حوزه زیلو تداوم و استمرار داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، نشست خوشه زیلو با حضور «علیرضا ابوالحسنی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولین استان و شهرستان در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار در این نشست با اشاره به اینکه در این مسیر فرمانداری و ارگان‌های مرتبط بازوی اجرایی این خوشه می‌باشند، گفت: با توجه به احیای زیلو و رونق تولید آن در حال حاضر و نیز با عنایت به زحمت‌هایی که اجداد و نیاکان ما برای ماندگاری زیلوی میبد کشیده‌اند به وجود خوشه زیلو نیاز است تا در قالب آن مسائل و مشکلات مرتبط به زیلو دنبال شود.

علیرضا ابوالحسنی به لزوم برگزاری کارگروه زیلو ماهی یک‌بار اشاره کرد و تصریح کرد: باید با توان فعالیت‌ها در حوزه زیلو تداوم و استمرار داشته باشد و با اعتمادسازی و جلب کردن اعتماد زیلوبافان و ونیز حمایت خیران اهداف خوشه زیلو را پیش برد.

ابوالحسنی همچنین نسبت اهمیت آموزش در این حوزه را یادآور شد و افزود: باید همراه با آموزش دادن افراد با همکاری فنی حرفه‌ای از ظرفیت‌ها استفاده کرد و نیز داشتن یک نمایشگاهی موردتوجه قرار گیرد.

در این نشست همچنین مطرح شد، خوشه زیلو یک فرد و یا ارگان خاص نیست بلکه خوشه یک فضای اکوسیستمی وزنده است که می‌توانند همه اثرگذار باشند و در این فضا همه اعم از بافندگان و ارگان‌های اداری نقش‌آفرین و تشکیل‌دهنده هستند و آن‌ها همه باعث شده‌اند، بامطالعه‌هایی که شده زیلو شناسایی شود و موجب شده‌اند تشخیص داده شود که زیلو را که یک محصول و یک مدل و سازوکار است که می‌توان از طریق آن فرآیند تولید از طریق خوشه دنبال کرد.

خوشه زیلو، طرحی است که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد در حال اجراست و طی سه تا پنج سال توسعه کسب‌وکار زیلو را دنبال می‌کند.


آدرس کوتاه :