فرماندار ميبد :

بايد رويكرد اسلامي ديني در كارخانجات تقويت شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد درنشست بسيج كارگري ميبد گفت نقش كارگردراسلام نقش سازنده ، ممتازوارزشي است وچرخه توليد زماني مي تواند به حركت دربيايد كه جامعه كارگري ما ازكارگران سالم ، منضبط وپركاربرخوردارباشند.
فرماندار ميبد :


رجايي كه در جلسه بسيج كارگري سخن مي گفت افزود  : بسيج اداري كارگري بايد دركارخانجات ارتباط دوطرفه كارفرما وكارگري را با رويكردهاي اسلامي وديني تقويت كند.
وي تصريح كرد : درراستاي خلق حماسه سياسي وحماسه اقتصادي شهرستان ميبد بعنوان قطب صنعتي استان بايد فعالترازگذشته درصحنه توليد عمل كند .
شركت كارگران در نماز جمعه به صورت منسجم ، حضور مسئولين در كارخانه جات ، سركشي از خانواده شهداء و ايثارگر كارگر و مراسم گراميداشت روز كارگر اهم  برنامه هاي بسيج اداري كارگري اعلام گرديده  .
آدرس کوتاه :