معاون فرماندار ميبد :

بافت فرسوده ميبد ساماندهي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معاون فرماندار با به بافتهاي قديمي در شهرستان ميبد گفت : در ميبد ما شاهد سه مقوله ، بافت شهري ، بافت فرسوده و بافت باارزش تاريخي هستيم .
معاون فرماندار ميبد :وي در خصوص مشكلات بافت فرسوده شهر بيان داشت : عمده بافت شهري ميبد ، بافت فرسوده است كه آسيب شهري بسياري از جمله نداشتن شكل مناسب  ، عدم دسترسي آسان جهت ارائه خدمات شهري را باخود دارد . مشاوري در اين خصوص ديده شده كه علاوه بر طرح تفضيلي ، بافت فرسوده ميبد را در طرح ساماندهي قرار دهد .
وي در خصوص سكونتهاي غير رسمي نيز گفت : يك گام عقب تر از بافت فرسوده سكونتهاي غير رسمي است كه دو محله ميبد بالا و شهديه در دستور كار قرار گرفت و طرح آن تصويب و نهايي شده .
در جلسه اي كه داشتيم  مقرر گرديد مجموعه ادارات شهرستان كليه اطلاعات و مطالب لازم در راستاي اين طرح تهيه نمايند و در اختيار مشاور مربوطه قرار دهند . و پيشنهادات آنها نيز در قالب طرح راهبردي كه به چه نحوي تغييراتي در منطقه مي تواند ايجاد بكند ارائه گردد .
معاون فرماندار در باره راه اندازي سامانه GIS شهرستان بيان داشت : در آينده نزديك اين سامانه راه اندازي خواهد شد و از موازي كاري و تكرار كار در يك حوزه  توسط چند اداره به طور همزمان جلوگيري ميشود .
وي در خصوص اين طرح گفت ، نقشه هاي موجود در نزد همه ادارات جمع آوري مي گردد و در قالب اين طرح و به صورت لايه هاي مجزا در سامانه GIS  نگهداري و در مواقع ضروري بويژه در بحث بحران در اختيار  قرار خواهد گرفت .   
آدرس کوتاه :