بازدید مسئولین شهرستان سراوان از بخش مرکزی میبد


معاونین فرمانداری،بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان سراوان به همراه بخشدار مرکزی میبد از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های روستاهای بخش مرکزی شهرستان میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، معاونین فرمانداری، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان سراوان به همراه «محمدجواد احمدی» بخشدار مرکزی میبد از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های روستاهای بخش مرکزی شهرستان میبد بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :