بازدید فرماندارمیبد از کارگاه تولید ماسک و لباس بیمارستانی توسط بانوان بسیجی


فرماندارمیبد از کارگاه تولید ماسک و لباس بیمارستانی توسط بانوان بسیجی شهرستان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بانوان بسیجی شهرستان میبد در کارگاه سالن ورزشی بسیج روزانه تعداد زیادی ماسک، گان و روتختی موردنیاز کادر درمانی را تهیه و به مراکز درمانی و بیمارستان ارسال می‌کنند.


آدرس کوتاه :