بازدید فرماندارمیبد از مرکز نگهداری کودکان اوتیسم شهرستان


فرماندارمیبد از مرکز نگهداری کودکان اوتیسم شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «حسین فلاح» فرماندارمیبد به همراه رئیس اداره بهزیستی شهرستان از مرکز نگهداری کودکان اوتیسم شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز قرار گرفت.

گفتنی است؛ این مرکز، دومین مرکز نگهداری کودکان اوتیسم استان در میبد هست که در تیرماه امسال به‌طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

مرکز توان‌بخشی روزانه رؤیای زندگی با مجوز اداره بهزیستی با زیربنای 200 مترمربع شامل اتاق گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوا سنجی، اتاق بازی و نور با 40 نفر ظرفیت، بیماران اوتیسم 4 تا 10 سال شهرستان‌های میبد و اردکان را پوشش خواهد داد.


آدرس کوتاه :