بازدید سرزده فرماندار میبد از ادارات شهرستان

فرماندار میبد در بازدید سرزده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گفت:کارکنان ادارات باید وقت شناس ومسئولیت پذیر باشند.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندارمیبد در بازدید سرزده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور کارکنان در ساعات مقرر در ادارات را نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و نظم در کار خواند.

حسین فلاح گفت: وقت‌شناسی و تکریم ارباب‌رجوع و حل مشکل مردم کمترین خدمتی است که مسئولین و کارکنان ادارات باید آن را به‌جا بیاورند.

فلاح بابیان اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادارات شاخص در ارائه خدمات به قشر عظیمی از کارگران و کارفرمایان است افزود: رئیس و کارکنان این اداره باید در رسیدگی به پرونده‌های موجود و حل مشکلات مردم در حیطه‌های مختلف پیشتاز باشد.

فرماندارمیبد در این بازدید با گفتگو با کارشناسان، بر توسعه مشارکت‌های تعاونی و همچنین پی گیری پرونده‌های بازرسی تأکید بیشتری داشت.