بازدید سرزده فرماندارمیبد از دانشگاه پیام نور


فرماندارمیبد امروز صبح دریک بازدید سرزده از دانشگاه پیام نور، با روند فعالیت این دانشگاه به لحاظ نظام اداری و مدیریتی بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح در این بازدید تأکید کرد: همه ادارات و نهادها در شهرستان باید تابع قوانین منسجم نظام اداری مدیریت شوند و مدیران و کارکنان سروقت در محل کارشان حاضر شوند.

فلاح حضور به‌موقع کارکنان در محل کار را اصل مهم وظیفه‌شناسی در امور کاری دانست و افزود: کسی که در پست و جایگاهی در ادارات و نهادها مشغول خدمت است باید خود را در رعایت همه ضوابط و قوانین اداری متعهد بداند.

فرماندارمیبد با قدردانی از برخی کارکنان این دانشگاه که سروقت در محل کار حاضر بودند گفت: باید علاوه بر حضور به‌موقع در محل کار باید محیط کار را هم برای خود و هم ارباب‌رجوع پاکیزه و منظم و سرزنده کرد.


آدرس کوتاه :