به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح با اشاره به تأکید استاندار در خدمت‌رسانی دقیق و درست به مردم گفت: فرمانداری بازدیدهای سرزده را در دستور کار خود قرار داده است تا با این شیوه درروند فعالیت‌های ادارات و نوع خدمت‌رسانی به مردم بیشتر آشنا شود. فلاح افزود: معمولاً این بازدیدها در ساعات نخست و روزهای خاص انجام می‌شود. فرماندارمیبد گفت: این هفته هم اداره امور مالیات شهرستان که از ادارات مهم شهرستان به‌حساب می‌آید مورد بازدید قرار گرفت که نظم و حضور به‌موقع کارکنان و قرار دادن محل مناسب برای ارباب‌رجوع از شاخص‌های این اداره بود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح با اشاره به تأکید استاندار در خدمت‌رسانی دقیق و درست به مردم گفت: فرمانداری بازدیدهای سرزده را در دستور کار خود قرار داده است تا با این شیوه درروند فعالیت‌های ادارات و نوع خدمت‌رسانی به مردم بیشتر آشنا شود.

فلاح افزود: معمولاً این بازدیدها در ساعات نخست و روزهای خاص انجام می‌شود.

فرماندارمیبد گفت: این هفته هم اداره امور مالیات شهرستان که از ادارات مهم شهرستان به‌حساب می‌آید مورد بازدید قرار گرفت که نظم و حضور به‌موقع کارکنان و قرار دادن محل مناسب برای ارباب‌رجوع از شاخص‌های این اداره بود.


آدرس کوتاه :