بازدید بخشدار مرکزی از آسفالت ورودی روستای بدرآباد


بخشدار مرکزی میبد از روکش آسفالت روستای بدرآباد بازدید نمود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بخشدار مرکزی میبد از آغاز بکار عملیات روکش آسفالت ورودی روستای بدرآباد بخش مرکزی بازدید نمود.

احمدی در خصوص این طرح گفت: عملیات روکش آسفالت با طول 150 و عرض 12 کیلومتر مترمربع در دست اقدام است.


آدرس کوتاه :