بازدید بخشدار بفروئیه از آسفالت ورودی روستای سورک


بخشدار بفروئیه به همراه رئیس راه و شهرسازی شهرستان میبد از روکش آسفالت روستای سورک بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، بخشدار بفروئیه به همراه رئیس راه و شهرسازی شهرستان میبد از آغاز بکار عملیات روکش آسفالت ورودی روستای سورک بخش بفروئیه بازدید نمود.

اسماعیلی در خصوص این طرح گفت: عملیات روکش آسفالت با طول 11 و عرض 6.5 کیلومتر مترمربع در دست اقدام است.

گفتنی است روستای سورک در غرب بخش بفروئیه واقع‌شده است.


آدرس کوتاه :