بازديد فرماندار ميبد از پروژه هاي عمراني ميبد

بازديد فرماندار ميبد از پروژه هاي عمراني ميبد


آقاي رجائي فرماندار ميبد صبح امروز از پروژه هاي روستاي مهرآباد ، 61 واحدي شهرك فجر بيده ، پروژه مسكن مهر ، ورزشگاه شهدا و نيز پست 63 كيلووات برق ميبد بازديد به عمل آورند .
بازديد فرماندار ميبد از پروژه هاي عمراني ميبد
 ايشان از نزديك در جريان روند و چگونگي پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مذكور قرار گرفته و بر تسريع عمليات عمراني آن تاكيد كردند.
آدرس کوتاه :