به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دربازديد ازپروژه هاي عمراني شهرستان ميبد ازپروژه ساختمان اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعي و دادگستري شهرستان ميبد بازديد و برتوجه به كيفي سازي و تسريع درتكميل اين پروژه ها تاكيد كرد

ساختمان اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعي ازمصوبات سفردوم هيئت دولت به استان است كه درزيربناي 345 مترمربع با پيشرفت فيزيكي 70 درصد ، با اعتباري بالغ بر يكصد وسيزده ميليون تومان ازمحل اعتبارات استاني درحال ساخت مي باشد و تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد

همچنين ساختمان دادگستري عمومي ميبد با زيربناي 1270 مترمربع در3 طبقه ازمصوبات سفردوم رئيس جمهوروهيئت دولت به استان است كه با اعتبار585 ميليون تومان ازمحل اعتبارات عمراني ملي قوه قضائيه با 57 درصد پيشرفت فيزيكي درحال ساخت است كه قراراست 20 درصد اين اعتبارات ازاعتبارات استاني تامين شود

گفتني است اين پروژه قراراست درتيرماه سال 91 ودرهفته قوه قضائيه به بهره برداري برسد

آدرس کوتاه :