بازديد فرماندارميبد ازيك واحد توليد فوم پلي استايرن

بازديد فرماندارميبد ازيك واحد توليد فوم پلي استايرن


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،فرماندارميبد ازيك واحد توليد فوم پلي استايرن ضد آتش ساختماني درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد
بازديد فرماندارميبد ازيك واحد توليد فوم پلي استايرن

فرماندارميبد ، رئيس صندوق مهرامام رضا (ع) ، رئيس شواري اسلامي ، اداره تعاون ، اداره فني وحرفه اي واداره كارازيك واحد توليدفوم پلي استايرن ضد آتش " بلوك ساختماني " درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كردند

اين واحد توليدي با تسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع) به مبلغ يكصد ميليون تومان آغازبه كاركرده است
گفتني است : محمدجواد زارعي محمودآبادي كارگريكي ازشركت هاي توليدي با مدرك ديپلم بوده است كه براساس تجربه كاري، با استفاده ازوام وتسهيلات صندوق مهرامام رضا (ع)  اقدام به راه اندازي اين واحد توليدي كرده است و درحال حاضربا توليد روزانه 400 مترمربع فوم پلي استايرن ساختماني  زمينه اشتغال 10 نفررا فراهم آورده است
آدرس کوتاه :