بازديد فرماندارميبد ازمركزفني حرفه اي ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد به طورسرزده ازمركزفني حرفه اي ميبد وهمچنين كارگاه هاي آموزشي اين مركزبازديد كرد

رجايي با حضوردرگارگاه مكانيك وبرق خودرو درجمع كارآموزان اين كارگاه تلاش وكوشش درفراگيري مهارت ها را درسرنوشت آينده آنها ضروري دانست وتاكيد كرد : بايد فرصت ها را دراين سنين نوجواني  وجواني مغتنم شمرد و به كسب علم ودانش پرداخت

فرماندارميبد افزود : امام راحل معماركبيرانقلاب اسلامي موجب بيداري ملت بزرگ ايران شد و امروزبه بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ، دانشمندان خوش استعداد ميهن مان درعرصه هاي مختلف علم وفناوري سرآمد هستند وشما هم كه ازاستعداد وظرفيت لازم برخورداريد بايد درراستاي رسيدن به اهداف متعالي درزندگي خود نهايت تلاش خود را درفراگيري علم ودانش به كاربگيريد
جمال كارگررئيس مركزفني وحرفه اي شهرستان ميبد هم گفت : ازاول سال جاري تاكنون 1748 نفرازشاغلين ، دانشجويان وكارجويان شهري وروستايي درمراكزثابت و558 نفردرمراكزسيارشهري ، روستايي وصنايع در8 كارگاه لوازم خانگي ، لوازم سرد كننده صنعتي ، تراشكاري ، برق صنعتي ، پي ال سي " برق صنعتي پييشرفته " ، مكانيك ، برق خودرووجوشكاري آموزش ديده اند

وي درادامه نداشتن سالن آزمون ، خودروي خدمت و كتابخانه تخصصي براي كارآموزان را ازمشكلات عمده مركزفني وحرفه اي شهرستان ميبد برشمرد وخواستاركمك دراين راستا شد

آدرس کوتاه :