بازديد فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي رفاهي بين راهي ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي رفاهي بين راهي ميبد بازديد و از روند پيشرفت اين پروژه بازديد نمودند .


رجايي فرماندار ميبد با اشاره به موقعيت اين پروژه درارائه خدمات به مسافرين بين راهي برتسريع درتكميل اين پرژوه تاكيد كرد وافزود: با توجه به قرارگرفتن اين مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي دركمربند شرقي ميبد وعبوركاميون واتوبوس هاي مسيركرمان – بندرعباس ، درآينده نزديك شاهد ارائه بيشترين خدمات رفاهي را به مسافرين دراين مسيرخواهيم بود.
اين پروژه درزميني به مساحت يكصد هكتاروبا زيربناي 50 هزارمترمربع و شامل مسجد ، مغازه هاي رفاهي ، سالن غذاخوري ، فضاي سبز، پاركينگ وسايت سوخت رساني مي باشد ،

اين پروژه  درحال حاضربا 60 درصد پيشرفت فيزيكي درحال احداث است وتا كنون بالغ بر8 ميليارد تومان هزينه در برداشته .

 

آدرس کوتاه :