بازديد فرماندارميبد ازخوابگاههاي دانشجويان دانشكده علوم قرآني


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد ازخوابگاههاي دانشجويان دختران وپسران دانشكده علوم قرآني بازديد وازنزديك با مشكلات دانشجويان آشنا شد

نداشتن سرويس خط واحد ونبود بوفه ازمشكلات دانشكده علوم قرآني بود كه دانشجويان به آن اشاره كردند

فرماندارميبد درادامه با حضوردرنمازخانه خوابگاه دانشجويان دختراين دانشكده برشان وجايگاه دانشجويان دانشكده علوم قرآني پرداخت وافزود : دانشجويان دانشكده علوم قرآني بايد به طورعميق به زندگي پيامبرواهل بيت بپردازند چرا كه اعمال ورفتارآنها درجامعه مي تواند اطرافيان را به سمت احكام وارزشهاي الهي هدايت كند
رجايي افزود : دانشجو بايد علاوه بركسب علم ودانش داراي اخلاق و معرفت الهي باشد واگرارزشهاي الهي دردانشجويان نهادينه شود خودبه خود به سمت خيرونيكي گام برخواهد داشت
وي درادامه تصريح كرد : دانشجو بايد فهم درست سياسي داشته باشد وازشرايط روزجهان پيرامون خود آگاه باشد
رجايي دربخش ديگرازسخنان خود با اشاره به انقلاب اسلامي ايران گفت : معماربزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمه الله عليه كشوررا ازكوران وابستگي وعقب ماندگي به اوج عظمت رساند
وي تاكيد كرد : امروزانقلاب اسلامي براي كشورهاي منطقه وحتي اروپا وامريكا الگو شده است ودشمن تاب تحمل فراگيري جهاني انقلاب اسلامي را ندارد ومي خواهد با شگردهاي مختلف جوان وملت ما را سرگرم فساد واعتياد كند
فرماندارميبد افزود : جوانان ودانشجويان بايد درمقابل شگردهاي دشمنان آگاه باشند ودرحفظ وحراست ازارزشهاي الهي كوشا باشند
آدرس کوتاه :