بازديد فرماندارميبد ازاداره صنعت معدن وتجارت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد طي بازديد سرزده ازاداره صنعت ، معدن وتجارت بربه كارگيري تدابيرلازم درخصوص نظارت برتوزيع وفروش كالاهاي اساسي ومورد نيازمردم دربازارتاكيد كرد


حجت الله خليلي سرپرست اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان ميبد دراين بازديد ازتوزيع 24تن گوشت مرغ گرم تنظيم بازاردرسطح شهرستان ميبد درطي 10 روزگذشته خبرداد وافزود : روزانه حدود 1ونيم تن گوشت مرغ گرم سهميه شهرستان ميبد است كه درسطح شهرستان با قيمت 4700 تومان جهت تنظيم بازار توزيع مي شود

دراين جلسه همچنين نحوه كنترل ونظارت برطرح شبنم كه به منظورحمايت ازتوليد داخلي وجلوگيري ازكالاهاي قاچاق درحال انجام است بررسي شد
طرح شبنم دريافت كد رهگيري پنج گروه كالاهاي اساسي شامل دارو ، تجهيزات پزشكي وبهداشتي ، مكمل هاي غذايي ، لوازم آرايشي و بهداشتي ، لوازم خانگي ، رايانه وتجهيزات گوشي هاي همراه مي باشد كه ازبيستم خرداد ماه سال جاري كالاهايي كه داراي كد رهگيري نباشند قاچاق محسوب مي شوند
آدرس کوتاه :