همزمان با هفته پيوند اوليا ومربيان :

بازديد سرزده فرماندار ميبد ازآموزشگاه شاهد باهنر


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندارميبد صبح امروز به همراه سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد ازآموزشگاه شاهد باهنر بازديد كرد .
همزمان با هفته پيوند اوليا ومربيان :


محمد رضا رجايي دراين بازديد : آموزشگاه شاهد باهنرميبد را يكي ازآموزشگاه هاي موفق استان برشمرد و ضمن تبريك اين روزبزرگ به معلمان ومربيان ودانش آموزان گفت : براي افزايش سطح اطلاعات و اخلاق وشخصيت دانش آموزان نياز به تعامل اولياء با معلمان ومربيان است.
وي رقابت دانش آموزان را با آموزشگاههاي سطح استان وكشوريكي ازمهمترين راه براي رسيدن به قله هاي بلند علم ودانش خواند ودانش آموزان را براي پيمودن راههاي ترقي وپيشرفت توصيه كرد .

مديرآموزش وپروش ميبد هم با اشاره به برنامه هاي اين آموزشگاه درتعالي وشكوفايي استعدادهاي دانش آموزان درابعاد علمي وتربيتي گفت: اميدواريم كه دانش آموزان اين آموزشگاه ازلحاظ كسب علم ودانش ومعرفت درترازجمهوري اسلامي باشند.

آدرس کوتاه :