بازديد سرزده فرماندار شهرستان ميبد از بيمارستان امام جعفر صادق (ع)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد طي بازديد سرزده ازبيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد به همراه سرپرست ومديرداخلي ازبخش هاي مختلف اين بيمارستان بازديد نموده و برارتقاء وضعيت اين بيمارستان تاكيد كرد .


با شروع فصل زمستان وكاهش دماي هوا وشيوع بيماري هاي ويروسي وسرماخوردگي ، مراجعين به بيمارستانها هم بيشترشده  كه توجه جدي شهروندان به پيشگيري از مبتلا شدن بيماري  را مي طلبد .
رجائي ضمن بازديد از بخشهاي بيمارستان از نزديك با بيماران به گفتگو نشستند ،  كمبود نيرو و برخي مشكلات بهداشتي و مراقبت ازمشكلاتي بود كه موجب نارضايتي برخي  از مراجعين به اين بيمارستان بود كه در اين ارتباط فرماندار خواستار تشكيل جلسه اي با حضور رئيس بيمارستان و مديريت داخلي آن شدند .
رجائي طي ملاقات با برخي نوجوانان و جوانان بيمار كه به دليل مجروح شدن در حوادث ترافيكي شهري و استفاده نكردن آنها از كلاه ايمني در زمان رانندگي با موتور سيكلت بستري بودند خواستار توجه بيش از پيش راكبين موتور سيكلت در استفاده از كلاه ايمني شدند .

 

 

 

آدرس کوتاه :