بازديد سرزده فرماندارميبد ازبنياد مسكن


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد دربازديد سرزده ازبنياد مسكن شهرستان ميبد ، با عملكرد ووظايف مسئولين هريك ازبخش هاي اين اداره آشنا شد

 فرماندارميبد دراين بازديد ضمن قدرداني اززحمات بي شاعبه كاركنان اين اداره برتكريم ارباب رجوع و جلب رضايتمندي مردم تاكيد كرد

رجايي گفت : به حمدالله بعد ازانقلاب اسلامي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران خدمات ارزشمندي را به مردم قدردان وشريف به ويژه درمناطق روستايي ومحروم انجام داده است وكارنامه درخشاني را دراين راستا دارد
آدرس کوتاه :