بازديد دستيارويژه رئيس جمهورازطرحهاي مهرماندگاردرميبد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، علي اكبرمحرابيان دستيارويژه رئيس جمهورورئيس طرح هاي مهرماندگاركشور به همراه استاندار ازطرح مهرماندگارشهرستان ميبد بازديد وراههاي ارائه تسهيلات به اين طرح را بررسي كردند

 دولت براي تحقق سال توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني ،به واحدهاي صنعتي درشرف بهره برداري درقالب طرح ماندگارتسهيلات ويژه اختصاص مي دهد تا اين واحدهاي صنعتي تا پايان سال به بهره برداري برسند

در شهرستان ميبد سالانه  100 ميليون متر مربع كاشي و سراميك توليد مي شود و با راه اندازي اين واحدها سالانه حدود 20 ميليون متر مربع به توليد شهرستان اضافه مي شود

دراين بازديد كه مديركل صنعت معدن وتجارت، فرماندارميبد وجمعي ازمسئولين حضورداشتند ازسه واحد توليدي بازديد شد

         

         

         

آدرس کوتاه :