بازديد بخشدار ندوشن از بيمارستان صحرايي ندوشن


بازديد بخشدارندوشن از بيمارستان صحرايي ندوشن ،اين بيمارستان به مناسبت ايام الله دهه مبارک فجر از تاريخ 14الي 16 بهمن ماه با حضور پزشکان متخصص و دندان پزشک در ندوشن برپا است. 

بازديد بخشدارندوشن از بيمارستان صحرايي ندوشن ،اين بيمارستان به مناسبت ايام الله دهه مبارک فجر از تاريخ 14الي 16 بهمن ماه با حضور پزشکان متخصص و دندان پزشک در ندوشن برپا است. 


آدرس کوتاه :