بازديد از روند پيشرفت عمليات بازسازي مناطق سيل زده شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : غني پور مسئول ستاد بحران در شهرستان ميبد و دهقاني كارشناس جهاد كشاورزي از روند بازسازي مناطق سيل زده بازديد نمودند .


قنات مزرعه ابوالحسن ، قنات مزرعه آيت الهي ، مزرعه و مرغداري ابوالحسن و مزرعه اكبري پور ، مرغداري رضايي از جمله مواردي بود كه مورد بازديد قرار گرفت .

احياء مجدد قنوات  و مزارع  تا كنون پيشرفت 80 درصدي را داشته .

آدرس کوتاه :