فرماندارميبد

آگاهي بصيرت ودرك درست ازشرايط زمينه سوء استفاده دشمن را ازبين مي برد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درآستانه ايام الله دهه مبارك فجربا حضوردرجمع پايوران وكاركنان نيروي انتظامي ميبد ، انقلاب اسلامي را نقطه عطف و سعادت وپيروزي ملت بزرگ ايران دانست وافزود : انقلابي كه امام راحل درايران بنيان نهاد ، ملت بزرگ ايران توانست با سرافرازي و پشت سرگذاشتن سختي هاي دوران 8 سال دفاع مقدس ، انواع توطئه ها و تحريم هاي استكبار، دراوج عزت وبزرگي درجهان قرارگيرد
فرماندارميبد

فرماندارميبد درادامه با اشاره به بحث نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در12 اسفندماه سال جاري ، سرمايه گذاري وحمايت ازنيروهاي مخالف براي تضعيف نظام ، بهره گيري ازرسانه هاي جمعي وشبكه هاي اجتماعي براي تشويق اذهان عمومي ، بهره گيري ازاختلافات داخلي وبي بصيرتي خواص براي تضعيف جمهوري اسلامي ، ناسالم جلوه دادن انتخابات دركشور، احياء مجدد فتنه گرايي و ورود جريان هاي غيرولايي  به مجلس را مهمترين برنامه هاي استكباردرانتخابات برشمرد

فرماندارميبد  آگاهي ، بصيرت ودركت درست ازشرايط توسط خواص ، مردم ومسئولين را نقطه مهمي دانست كه زمينه سوء استفاده دشمن را ازبين مي برد
وي افزود : ملتي كه تجربه برگزاري 29 انتخابات سالم را دركارنامه خود دارد با برگزاري انتخاباتي سالم و باشكوه برگ زرين ديگري را درتاريخ با عظمت انقلاب اسلامي ثبت خواهد كرد
محمدرضا رجايي تصريح كرد : تا زماني كه ملت محكم دركنارهمديگروتحت فرمان  رهبري هستند امريكا جرات حمله به ايران را نخواهد داشت
وي با بيان اينكه ما به دنبال جنگ نيستيم افزود : اگراستكباربخواهد حيات ما را درخطرقراردهد ؛ حيات پوشالي آنها را درهم مي پيچيم
رجايي با اشاره به مواضع ايران درمقابل جنگ نرم استكبارگفت : جنگ نرم ما بازخوردش بيداري اسلامي و جنبش وال استريت درقلب امريكا است و امروزغرب متوجه شده است انقلاب ما به جهان صادرشده است واسلام ، مرزها را يكي پس ازديگري درمي نوردد
آدرس کوتاه :